سفتی پرین 1

داروسازی نصر
سفتی پرین 1
شکل دارویی: پودر استـریل قابل تزریق
گروه داوریی: آنتی بیـوتـیک
ترکیب دارو: هر ویال حاوی 1  گرم سفتـیوفور می باشد کـه بعد از آماده سازی حاوی 50  میلی گرم ملح سدیم سفتیوفور پایه (Base) در هر میلی لـیتـر خواهد بود.
مکانیـسم اثر:
سفتـیـوفور ترکیبی باکتریسید و از نسل سوم سفالوسپورین هاست. مکانیـــسم اثر سفـــالوسپـــورین ها مشابه پـنـی سیلیـن ها می باشد. سفالوسپورین ها به پروتـئیـن هایی که مـحل اتصال پـنـی سیـلـیـن بوده و در غشای سیتوپلاسـمی باکـتـری وجود دارند، پـیوند یافته و با تداخل در عمل ترانس پپـتیـداز و دیگر آنزیـم های دیواره سلولـی، ساخت دیواره سلولـی باکتـری را مهار می کنند. هـمـچـنـیـن تقسیـم و رشد سلولـی نیز مهار گردیده، باکتـری های حساس غالــــباً لــیـز شده و از بـیـن می روند. سفالوسپوریـن ها  معمـــولاً به پـنـی سیـلـیـناز  مقـــاوم بوده، در حالـی که به سفـالوسپوریناز که جزو آنـــزیم های بتالاکتـــاماز است، حساس می باشند. سفتـیوفور عمدتاً علیـه باکـتـری های گرم منفـی مؤثر است. اگر چه اثر اندکی نیز روی باکـتـریهای گرم مثبت دارا می باشد .
فارماکوکیـنـتـیـک:
پس از تزریق دارو به سرعت جذب شده و در سرتاسر بدن از جـمله کلیـه ها، ریه ها، مفاصل و بافتـ‌های نرم انتشار می یابد و حداکـثـر غلظت پلاسـمایی دارو 45 دقیـقه بعد از تزریق حاصل می شود. سفـتـیوفور قدرت نفوذ کـمـــی به داخل مایع مغزی- نخاعی (CSF) دارد. دارو در کبـــد متابولـیـــزه شده و  چندین متابولــیـت فعال را ایـــجاد می نماید. راه اصلـی دفع سفتیوفور از طریق فـیـلــتـراسیـون کلیـوی و ادرار است.
موارد مصرف:
گاو: درمان بیـماری های تنـفسی گاو (تب حـمل و نقل و پـنومونی) بـه خصوص موارد ناشی از باکتـری های مانهیمیا همولـیـتیـکا  (Mannheimia heaemolytica)، پاستـورلا مولـتـوسیـدا و هموفـیـلوس حتـی در گاوهای شیـری طی دوران شیـردهی، درمان گندیدگی سـم (FootRot) ناشی از فوزوباکتـریوم نکروفوروم و باکتـروئیـدس ملانیـنوژنیکوس
 گوسفند: درمان بیماریهای تنفسی (پنومونی گوسفند) ناشی از پاستورلا مولتوسیدا و مانهیمیا همولیتیکا
بز: درمان بیماریهای تنفسی (پنومونی بز) ناشی از پاستورلا مولتوسیدا و مانهیمیا همولیتیکا
اسب: درمان عفونت های تـنـفسی ناشی از استـرپتوکوکوس زواپـیـدمیـکوس
سگ: درمان عفونت های مـجاری ادراری همراه با اشــریشیاکولای (E.coli) و پروتئوس میـرابیـلیس
مقدار و روش مصرف:
گاو: 1/1 تا 2/2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 1 تا 2 میلی لـیـتـر مـحلول استـریل آماده شده برای 45/3 کیلوگرم وزن بدن به روش  داخل عضلانی یا زیر پوستی. درمان باید با فواصل 24 ساعت به مدت 3 روز متوالـی تکرار شود. در صورتی که پس از دو تا سه روز درمان، نتایج رضایت بـخشی حاصل نگردید در روزهای چهارم و پـنـجم نیـز درمان را ادامه دهیـد.
 گوسفند و بز: 1/1  تا 2/2  میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  معادل 1 تا 2 میلی لیتر محلول استریل آماده شده برای 45/3 کیلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلانی. درمان باید با فواصل 24  ساعت به مدت 3 روز متوالـی تکرار شود. در صورتی که پس از دو تا سه روز درمان، نتایج رضایت بـخشی حاصل نگردید در روزهای چهارم و پـنـجم نیـز درمان را ادامه دهیـد .
اسب: 2/2 تا 4/4 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 2 تا 4 میلی لیتر محلول استریل آماده شده  برای 45/3 کیلوگرم وزن بدن به روش داخل عضلانی. هـــر 24 ساعت باید تزریق را تکرار کرد. پس از رفع علائم بیـماری درمان را به مدت 48 ساعت دیگر ادامه دهیـد. اگـر طی 4 تا 5 روز پاسـخی مشاهده نشد، باید تشخیـص بیماری را بازبـیـنـی نمایید.
سگ: 2/2 میلی گرم به ازای هرکیـلوگرم وزن بدن معادل 0/5 میلی لـیـتـر مـحلول  استـریل آماده شده برای هر 10 کیلوگرم وزن بدن به روش زیر جلدی. درمان بایدبا فواصل 24 ساعت و به مدت 5 تا 14 روز دیگر تکرار شود.
شیوه مصرف:
با افزودن 20 میلی لـیتـر آب باکــتـریواستاتیـک یا آب استـریل در داخل ویال، مـحلول آماده تزریق تهیه می شود. بعد از اضافه کردن آب به خوبی تکان دهید تا محلول یکنواختی به دست آید.
عوارض جانـبـی:
از جـمـله شایعت‌ترین عوارض جانـبـی سفالوسپورین ها واکنش های ازدیاد حساسیت (Hypersensitivity) به دلـیل شباهت بسیار زیاد ساختـمانی این دارو با پـنـی سیـلـیـن ها می باشد که معمولاً بروز حساسیت نسبت به یکی از آنها، بروز حساسیـت نسبت به دیگری را نیـز به همـراه دارد. از دیگر عوارض جانــبـی آن احتـمال ضایعات و سـمیـت کلیـوی می باشد که معمولا در موارد استـفاده از مقادیر زیاد و طولانی مدت دار و اتفاق می افتد. استـفاده از سفتـیوفور با آمیـنوگلیـکوزیدها مـمـکن است اثر سـمیـت کلیـوی (Nephrotoxicity) آمیـنوگلیـکوزیدها را تشدید کند. مصرف همزمان سفتـیوفور با فوروزماید مـمـکن است اثر نفروتوکـسـیسیتـی سفتـیوفور را تشدید کند.
دوره پرهیـز از مصرف:
گوشت گاو: 4روز
شیر: ندارد.
شرایط نگهداری:
پودر خشک سفتیوفور قبل از آماده سازی باید در دمای 2 تا 8 درجه سانـتـیگراد و دور از نور نگهداری شود. محلول آماده شده به مدت 5  روز در یـخچال  (2 تا 8 درجه سانتـیـگراد) و حداکـثر 12 ساعت در دمای اتاق (درجه حرارت تا 25 درجه سانتـیـگراد) قابل نگهداری است. اما مـحلول آماده شده استـریل به صورت یخ زده تا 8 هفته قابل مصرف است. برای تزریق مـحلول یخ زده ابتدا لازم است در زیرشیـر آب گرم قرار گیرد تا یـخ آن ذوب شده و مـحلول شفافـ آماده تزریق به دست آید. ضروری است دارو بیش از یک بار منـجمد و ذوب نشود.
موارد منع مصرف:
استــــفاده از دارو در دامهایی که نسبت به سفالوسپوریـن ها به ویژه سفتـــیوفور حساسیت دارند مـمنوع می باشد.
بسته بندی: پودر استـریل سفتیوفور در ویال 1 گرمی عرضه می شود