کیمیا دانوفلوکساسین® ( دانوفلوکساسین 7/ 16 % )

داروسازی کیمیا فام
کیمیا دانو فلو کساسین®
 دانوفلوکساسین 7/ 16 %
گروه دارویی: آنتی بیوتیک 
شکل دارویی: پودرهای محلول در آب 
ترکیب: 
هر گرم پودر کیمیادانوفلوکساسین ®حاوی 167 میلی گرم دانوفلوکساسین مزیلات می باشد. 
مکانیسم اثر: 
دانوفلوکساسین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف و باکتریسید است که با مهار آنزیم DNA gyraseموجب توقف عمل همانندسازی DNAو در نتیجه مرگ باکتری می گردد. دانوفلوکساسین با مکانسیم فوق بر روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی نظیر E.coli، سالمونلا، شیگلا و همچنین مایکوپلاسما موثر می باشد. 

گونه هدف: 
طیور(جوجه های گوشتی، پولتها) 

موارد مصرف: 
جهت کنترل و درمان عفونتهای ناشی از میکروارگانیسم های حساس به دانوفلوکساسین مانند کلی باسیلوز، CRDکمپلکس، مایکوپلاسموز و سالمونلوز تجویز می گردد. 

مقدار و روش مصرف: 
3 گرم پودر کیمیادانوفلوکساسین®در 10 لیتر آب آشامیدنی(5 میلی گرم دانوفلوکساسین خالص به ازای هر کیلوگرم وزن زنده طیور) به مدت 3 روز و بر حسب شدت بیماری طبق تجویز دکتر دامپزشک توصیه می گردد.
توجه: مقدار دارو مورد مصرف روزانه را ابتدا در 10 لیتر آب ولرم حل کرده و سپس به منبع آب اشامیدنی اضافه نمایید. 
توجه:مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد. 
موارد منع مصرف: 
تجویز دانوفلوکساسین در طیور تخمگذار (در دوره تخمگذاری) که تخم آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است. 

تداخلات دارویی: 
مصرف همزمان با کاتیونهای3-2 ظرفیتی مانند کلسیم ، منیزیم و آلومینیوم موجب کاهش جذب دارو می گردد. 

زمان پرهیز از مصرف: 
مصرف دارو 3 روز قبل از کشتار طیور قطع گردد. 

شرایط نگهداری: 
در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود. 

بسته بندی: 
پاکتهای فویل آلومینیومی چند لایه 150 گرمی به صورت وکیوم