پنسترزون MC (پماد استریل داخل پستانی)

فن آوران زیستی کیمیا
پنسترزون MC
پماد استریل داخل پستانی
 ترکیب :
هر سرنگ ۱۰ گرمی حاوی :
بنزیل پنی سیلین ( پروکائین )               ۳۰۰۰۰۰   واحد بین المللی
دی هیدرو استرپتومایسین (سولفات )      ۳۰۰         میلی گرم
دگزامتازون                                       1/5         میلی گرم
پایه پماد           تا                          ۱۰          گرم
موارد مصرف :
درمان عفونتهای پستانی حاصل از استافیلوکوکها ، استرپتوکوکها ، کورینه باکتریومها ، لپتوزپیرا ، کلستریدیا ، هموفیلوس ، سالمونلا ، بروسلا ، کمپیلوباکتر در دوره شیرواری
روش و مقدار مصرف :
به محض مشاهده علائم ورم پستان کارتیه مبتلا را شسته و ضد عفونی کرده ، سپس محتویات یک سرنگ از طریق مجرای شیر بداخل کارتیه مبتلا تزریق گردد . در صورت لزوم به فاصله ۱۲ ساعت تزریق تکرار گردد . ( حداکثر سه نوبت ) . جهت کمک به جذب و اثر بخشی بهتر ، پس از تزریق کارتیه را از پائین به بالا ماساژ دهید. قبل از مصرف تکان دهید.
موارد احتیاط:
ازدیاد حساسیت به پنی سیلین ها باید مورد توجه قرار گیرد .
دور از دسترس کودکان قرار گیرد .
در دوره خشکی استفاده نشود.
زمان پرهیز از مصرف :
از مصرف شیر تا ۳ روز و گوشت تا ۷ روز پس از آخرین درمان خودداری نمائید .
شرایط نگه داری :
در دمای کمتر از oc 25   و دور از نور نگه داری شود.
از یخ زدگی محافظت شود .
بسته بندی :
۳۰ سرنگ ۱۰ گرمی در یک جعبه