ویتول 140 (Vitol 140 (AD3E

سرورفجر
ویتول 140
محلول تزریقی حاوی ویتامین A. D3. E
دسته دارویی: ویتامین
 ترکیب:
ویتامینA  80000واحد بین‌المللی
ویتامین D3  40000 واحد بین‌المللی
ویتامینE      20 میلی‌گرم
 موارد مصرف: جهت درمان کمبود ویتامین‌های D3, Eو A بهکار برده میشود. کمبود این ویتامینها باعث بروز عوارض مختلفی در پوست، مخاط چشم، عضلات و استخوانها میشود؛ در نتیجه عمل طبیعی دستگاههای مختلف بدن از قبیل دستگاه گوارش، تنفس، ادراری و تناسلی مختل می‌گردد. این ویتامینها نقش مهم و موثری در فعالیت تولید و همچنین رشد دام و طیور دارند؛ بنابراین به منظور پیشگیری و درمان، رساندن ویتامینهای D3, Eو A بهطور مرتب و بهمقدار توصیه شده به بدن حیوان بهخصوص در مواقعی که احتمال کمبود آنها وجود دارد، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
 مقدار و روش مصرف: این دارو جهت تزریق عضلانی یا زیرجلدی توصیه می‌گردد.
گاو و اسب: 10 میلی‌لیتر
سگ: 5-1 میلی‌لیتر
گوساله و کره اسب: 5 میلی‌لیتر
گربه: 2-1 میلی‌لیتر
گوسفند و بز: 3 میلی‌لیتر
 شرایط نگهداری: در جای تاریک و درجه حرارت 20-15 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
 زمان پرهیز از مصرف: ندارد.
 سازنده: شرکت اینترشیمی هلند