تکنوبیس Technobase8000

وتارطب
  • Technobase8000 از شرکت KERBL

Technobase تکنو بیس یک درمان سم جدید جهت بی حرکت نگه داشتن انگشت و سم آسیب دیده است.

این محصول بلافاصله پس از مخلوط کردن قابلیت شکل پذیری با دست را دارد که استفاده از آن را بسیار آسان تر می کند. هم چنین خاصیت چسبندگی فوق العاده ای دارد که بدون چسبیدن به دست در زمان فرم دهی قابلیت ارتجاعی خود را حفظ می کند