کلستات® (کلستین سولفات 20%)

داروسازان ایران
کلستات® (کلستین سولفات 20%)
محلول خوراکی
·         دسته دارویی:آنتی بیوتیک
·         فرمول شیمیایی :
C52H98N16O13     
·         ساختار مولکولی :
·         ترکیب : هرلیتر محلول خوراکی کلستات ®حاوی:
Colistin Sulfate                 2,000,000     IU            
 Excipient  qs.to               1000     ml
 
   موارد مصرف :
کلستات® آنتی­بیوتیکی از گروه پلی میکسین­ها بوده و با عمل باکتریوسیدی که دارد علیه باکتری­های گرم منفی مانند اشرشیا کلی، هموفیلوس و سالمونلا مؤثر می­باشد. کلستات® فعالیت قوی آنتی بیوتیکی در باکتری های گرم منفی از قبیل ایی کولای ، سالمونه­لا و پسودوموناس آئروژینوزا، و غیره داشته و در پیشگیری و درمان بیماری­های روده که به وسیله باکتری­ها و میکروارگانیسم­های حساس به کلستین مانند اشرشیا کلی، هموفیلوس و سالمونلا،.در گوساله، بز، مرغ، گوسفند ایجاد می­شوند، مؤثر بوده، همچنین برای پیشگیری و درمان عفونت­های ناشی از باکتری­های گرم مثبت و گرم منفی­هایی، از قبیل عفونت های روده ای،C.R.D ( بیماری ریوی مزمن)،کریزای عفونی، سینوویت عفونی، وبا مرغان ، مایکوپلاسموز، استرپتوکوک و استافیلوکوک عفونی.مفید می­باشد.
·         مقدار و روش مصرف :
طیور: 75000 واحد به ازای هر کیلوگرم در روز به مدت 3 روز در آب آشامیدنی، معادل 0/25 میلی لیتر از محلول به ازای هر لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 روز.
گوساله و بره: 50000 واحد بین المللی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر 12 ساعت یک­بار به مدت 3 تا 4 روز در آب آشامیدنی یا مخلوط با غذای مایع، معادل 0/25 میلی لیتر از محلول برای 10 کیلوگرم وزن زنده، روزی 2 بار به مدت 3 تا 4 روز.
·         موارد احتیاط: محلول دارو فقط به میزان نیاز روزانه تهیه گردد. محلول دارویی جای هر 24 ساعت. یک بار تعویض گردد. توجه: مصرف تنها فقط در نشخوارکنندگان جوان( گوساله، بره و بزغاله)صورت گیرد.
·         موارد منع مصرف:
در حیواناتی که دارای حساسیت به کلستین می­باشند و یا به طور جدی دچار اختلالات کلیوی می باشند مصرف نگردد. در حیوانات با هضم میکروبی فعال استفاده نگردد.
·         زمان پرهیز از مصرف : حداقل 7 روز قبل از کشتاراستفاده نگردد. در طول دوره تخمگذاری در مرغان تخم­گذار استفاده نگردد.
·         شرایط نگهداری : بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه­داری گردد.
·         مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از تاریخ تولید