نئوسین ®20% نئومایسین (سولفات)

بایرافلاک BAYER AFLAK
پودر محلول در آب
گروه دارویی: آنتی بیوتیک
ترکیب :
هر گرم حاوی: نئومایسین (سولفات)          200 میلی گرم
گونه هدف: گوساله، گوسفند، بز، طیور
موارد مصرف:
نئوسین ® جهت درمان آنتریت گوساله، گوسفند، بز و طیور که ناشی از باکتریهای حساس به نئومایسین مانند ای کلای، سالمونلا و گونه های کمپیلوباکتر است به کار می رود.
مکانیسم اثر:
نئومایسین آنتی بیوتیکی از گروه آمینوگلیکوزیدها با فعالیت باکتریسیدی است. این دارو با اتصال غیر قابل برگشت به تحت واحد S 30ریبوزومی از سنتز پروتئین ها جلوگیری میکند . نئومایسین فعالیت بسیار خوبی علیه باکتریهای گرم منفی دارد و تا حدی نیز بر باکتریهای گرم مثبت موثر است .
مقدار و روش مصرف:
گوساله، بز، گوسفند: 14-12 میلی گرم نئومایسین سولفات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 3 تا 5 روز .
طیور : 1 گرم در هر لیتر آب به مدت 3-5 روز .
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت : گوساله 30 روزپس از آخرین درمان، گوسفند و بز: 20 روزپس از آخرین درمان، طیور: 14 روزپس از آخرین درمان
شیر: 2 روز از آخرین درمان
تخم مرغ: 14 روز پس از آخرین درمان
تداخلات دارویی:
تجویز همزمان نئومایسین با ماکرولیدها و فلورفنیکل موجب ایجاد تداخل دارویی می گردد.
موارد احتیاط:
احتمال حساسیت به نئومایسین وجود دارد.
در حیوانات با نارسایی شدیدکلیوی تجویز نگردد.
در دوران شیردهی تجویز نگردد.
در مرغان تخم گذاری که تخم آنها به مصرف انسان می رسد تجویز نشود.
به همراه داروهای مدر و آمینوگلیکوزیدی استفاده نگردد.
در حیوانات دارای میکروبهای فعال در دستگاه گوارش استفاده نگردد.
تحت نظارت دامپزشک مصرف گردد.
دور از دسترس و دید اطفال قرار گیرد.
شرایط نگهداری:
در دمای پایینتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری شود.
بسته بندی:
ساشه100، 200 ، 500و 1000گرمی