تایلوفان20

عرفان دارو
تايلوفان 20 
تايلوزين 20 %

● تركيب:    هر ميلي‌ليتر حاوي 200 ميلي‌گرم تايلوزين به صورت Base مي‌باشد. 
● فارماكولوژي:   تايلوزين تركيبي است از گروه آنتي بيوتيك‌هاي ماكروليد و حاصل فعاليت باكتري استرپتومايسس فراديه مي‌باشد كه شباهت زيادي به اريترومايسين دارد. اين تركيب باكتريواستاتيك بوده و از طريق اتصال به واحد 50S ريبوزوم مانع سنتز پروتئين در باكتري مي‌شود. اين دارو كه داراي شاخص درماني بالا مي‌باشد از راه تزريق عضلاني به سرعت جذب شده و 1تا2 ساعت بعد از تزريق عضلاني به حداكثر غلظت سرمي مي‌رسد. چند ساعت در خون باقيمانده و به آرامي پس از هيدروليز تبديل به ماده  فعالي مي‌شود كه خاصيت مهم تايلوزين را در درمان عفونت‌هاي ادراري به علت دفع اين ماده فعال از راه ادرار باعث مي‌شود.  مهمترين ويژگي دارو، قابليت تجمع فراوان آن در بافت‌ها، بخصوص بافت‌هاي ريه و پستان است و برهمين اساس سطح سرمي تايلوزين كه تمايل به كاهش از خود نشان مي‌دهد شاخص ضعيفي براي نشان دادن غلظت بافتي است. عمده راه دفع از طريق شير، صفرا و ادرار است به طوريكه غلظت آن بعد از مدتي در شير 5 برابر غلظت سرمي آن خواهد شد. 
● موارد مصرف:  تايلوفان 20 جهت درمان و پيشگيري عفونت‌هاي ناشي از باكتري‌هاي گرم مثبت و گرم منفي حساس به اين تركيب مانند استافيلوكوك‌ها، استرپتوكوك‌ها، كورينه باكتريوم‌ها، اسپيروكت‌ها، كلاميدياها، كلستريديوم و پروتوزوآها استفاده مي‌شود. تايلوفان 20 اولين انتخاب در درمان بيماري‌هاي با عامل مايكوپلاسما بوده و در پنوموني و ورم پستان ارزش درماني فراواني دارد.   در pH  قليايي برعليه باكتري‌هاي گرم منفي اثر بيشتري نشان ميدهد كه ارزش اين دارو در درمان عفونت‌هاي ادراري و همچنين عدم مصرف آن با اسيدي‌كننده‌هاي ادرار را مشخص مي‌سازد. 
● مقدار و موارد مصرف در گونه‌هاي دامي:  گاو و گوساله: 10 ميلي‌گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن (1ميلي‌ليتر براي هر 20 كيلوگرم وزن بدن دام) روزانه، حداكثر تا 5 روزكه  بصورت تزريق عضلاني تجويز مي‌گردد.   در پنوموني ناشي از پاستورلا مولتوسيدا و پاستورلا هموليتيكا و كورينه باكتريوم پيوژنز، ديفتري گوساله‌ها، پلوروپنوموني واگيردار، ورم پستان، متريت، گنديدگي سم، آرتريت، عفونت‌هاي كمپيلوباكتر، مننژيت حاصل از اكتينومايسس و سقط‌هاي ناشي از آن و عفونت‌هاي ادراري استفاده مي‌شود ودر بعضي موارد براي كنترل و درمان سالمونلوز نيز بعنوان انتخاب آخر مي‌تواند استفاده شود.  گوسفند و بز: ميزان مصرف در گوسفند و بز نيز مشابه گاو و گوساله مي‌باشد و در موارد ابتلا به آگالاكسي مسري و حاد ناشي از مايكوپلاسما آگالاكتيه، ذات الريه و ورم پستان مصرف شود. سگ و گربه: با وجود استفاده كم تايلوفان 20 در دام‌هاي كوچك، اين دارو اولين انتخاب جهت درمان عفونت‌هاي فوقاني تنفسي با منشاء مايكوپلاسما مي‌باشد. ميزان مصرف 2 تا 10 ميلي‌گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن به مدت 5 روز كه ادامه آن در صورت عدم قطع علائم بيماري با نظر دامپزشك بلامانع مي‌باشد. 
● موارد منع مصرف: استفاده از اين دارو در اسب مطلقا ممنوع مي‌باشد. 
● تداخل دارويي: از مصرف همزمان با داروهاي باكتريوسايد نظير پني سيلين‌ها خودداري شود. از مصرف با برخي باكتريواستات‌ها نظير اريترومايسين (به علت مقاومت نسبي ميكروارگانيسم‌ها به آنها) خودداري شود.
● احتياط:   تزريق بيش از 10 ميلي‌ليتر در محل توصيه نمي‌شود.  تايلوفان 20 فقط از طريق تزريق عضلاني و بصورت عميق تزريق گردد.  ممكن است در تزريق عضلاني تحريك و درد ايجاد شود بنابراين تزريق بايد عميق و با احتياط باشد. عوارض جانبي: ندرتاً بي اشتهايي، اسهال و ورم روده ديده مي‌شود كه با قطع دارو رفع مي‌گردد.
● زمان پرهيز از مصرف:  گوشت : 21 روز 
● شرايط نگهداري:  درجاي خشك و دماي 15 تا 25 درجه سانتي‌گراد و دور از نور و يخ زدگي نگهداري شود. 
● بسته‌بندي:  ويال‌هاي شيشه‌اي 50 ميلي‌ليتري همراه با فليپ كپ سرمه‌اي  فرمولاسيون و همكاري از شركت ELANCO