تایلوجکت® 5% (تایلوزین)

رازک
تایلو جکت محلول استریل تزریقی
گروه دارویی:
انتی بیوتیک
ترکیب:
هر میلی لیتر حاوی 50 میلی گرم تایلوزین (Base) می‌باشد.
فارماکولوژی:
این دارو جزء دسته ماکرولیدها بوده و آنتی بیوتیکی باکتریواستاتیک است، البته در غلظتهای بالا و برعلیه ارگانیسمهای بسیار حساس ممکن است خاصیت باکتریوسیدی نیز بروز دهد. این دسته دارویی با اتصال به واحد 50S ریبوزوم موجب توقف سنتز پروتئین می‌گردند. در حالت in vitro برعلیه استافیلوکوک‌ها، استرپتوکوک‌ها، باسیلوس آنتراسیس، کورینه باکتریوم، گونه‌های کلستریدیوم بجز C. difficile ، لیستریا، هموفیلوس، پاستورلا، بروسلا و برخی سویه‌های اکتینومایسس، مایکوپلاسما، کلامیدیا، اورآپلاسما و ریکتزیا موثر است. اکثر گونه‌های خانواده انتروباکتریاسه نظیر پسودموناس، E.coli، کلبسییلا و غیره به این دارو مقاوم می‌باشند.
فارماکوکینتیک:
تایلوزین Base پس از تزریق عضلانی یا زیرجلدی به سرعت جذب شده و در تمامی بافتها بجز مایع مغزی- نخاعی بخوبی منتشر می گردد. نیمه عمر دارو در گوساله زیر دو ماه 139 دقیقه و در بالاتر از دو ماه 64 دقیقه می‌باشد و بصورت تغییر نیافته از طریق ادرار دفع می‌گردد.
حیوان هدف:
گاو.گوسفند .بز. سگ وگربه
موارد مصرف:
جهت درمان عفونت‌های ناشی از میکروارگانیسمهای حساس به تایلوزین مانند بیماریهای پنومونی، گندیدگی سم، دیفتری، التهاب رحم و پستان در گاو، همچنین درمان آگالاکسی و پلوروپنومونی در گوسفند و بز.
مقدار و روش مصرف:
گاو: 10-5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه بصورت داخل عضله (حداکثر10 میلی لیتر در هر محل تزریق شود).
گوسفند و بز: 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه بصورت داخل عضله (حداکثر 5 میلی لیتر در هر محل تزریق شود).
سگ و گربه: 10 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بصورت تزریق IM هر 12 ساعت یکبار
در کتاب مرجع (Veterinary Drug Handbook 4th Edition 2002) برای حیوانات زیر این مقادیر مصرف درج شده است:
جوندگان (خرگوش، همستر، موش خرما، موش صحرایی): 10 میلیگرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن بصورت تزریق زیرجلدی یکبار در روز
پرندگان: 40 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بصورت تزریق عضلانی دوبار در روز
خزندگان: 5 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بصورت تزریق داخل عضلانی یکبار در روز
احتیاط و موارد منع مصرف:
در صورت وجود حساسیت به تایلوزین و یا اریترومایسین در دام این دارو منع مصرف دارد. بعلت احتمال ایجاد اسهال حاد و گاهی کشنده در اسب منع مصرف دارد. در دوران آبستنی منع مصرف ندارد. تداخل دارویی برای تایلوزین ثبت نگردیده است.
عوارض جانبی:
مهمترین عارضه جانبی در مصرف تایلوزین احتمال بروز التهاب و درد در ناحیه تزریق می‌باشد.
مصرف بیش از حد (Overdosage):
این دارو از ایمنی خوبی برخوردار بوده و در نمونه‌های آزمایشی تا 100 برابر دوز درمانی ایجاد سمیت نمی‌کند.
زمان پرهیز از مصرف:
درمان با تایلوجلکت® 7 روز قبل از ذبح دام باید قطع گردد.
در گاوهای شیرده، شیر تولید شده در دوره درمان و تا 72 ساعت پس از آخرین تزریق نباید به مصرف غذایی انسان برسد. در میش و بزهای شیرده، شیر تولید شده در حین درمان و تا 48 ساعت پس از آخرین تزریق نباید به مصرف غذایی انسان برسد.
شرایط نگهداری:
در جای خنک نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.
دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
بسته‌بندی:
ویال‌های 50 و 100 میلی‌‌لیتری شفاف