نئومکس 20 رویان

رویان دارو
نئومکس 20 رویان ®
نئومایسین 20%
(محلول خوراکی)

● ترکیب: هر میلی‌لیتر حاوی 200 میلی‌گرم نئومایسین سولفات می‌باشد‌
● موارد مصرف: این دارو در دام و طیور و به منظور درمان اسهال سفید در گوساله‌ها، کلی باسیلوز گوسفند و بز، سالمونلوز گاو و گوسفند و آنتریت‌های طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
● مقدار و نحوه مصرف: ‌
جوجه‌های گوشتی:
از یک روزگی تا 2 هفتگی به میزان 1 میلی‌لیتر در 4 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز
از 3 تا 5 هفتگی به میزان 1 میلی‌لیتر در 3 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز
از 6 تا پایان دوره پرورش به میزان 1 میلی‌لیتر در 2/5- 2 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز
بوقلمون‌ها:
از 1 تا 7 روزگی به میزان 1 میلی‌لیتر در 2/5 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز
از هفته دوم تا پایان 8 هفتگی به میزان 1 میلی‌لیتر در 1/5 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز
از 9 تا 26 هفتگی به میزان 1 میلی‌لیتر در 1/2 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز
گاو، گوسفند و بز:
11 میلی‌لیتر از محلول به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن (22 میلی‌گرم نئومایسین سولفات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) در آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز
● زمان پرهیز از مصرف:
طیور گوشتی: 5 روز     گوساله: 30 روز        بره و بزغاله: 20 روز
مصرف شیر دو روز پس از درمان و تخم مرغ 14 روز پس از درمان گله مجاز است.
● شرایط نگهداری‌‌: در جای خشک، بین 25-10 درجه سلسیوس، دور از تابش نور مستقیم و در ظروف در بسته نگهداری شود.‌
● موارد احتیاط:
در موارد حساسیت به آمینوگلیکوزیدها از مصرف این دارو خودداری شود. به علت دفع اولیه دارو از کلیه، در نارسایی‌های کلیوی توصیه نمی‌شود. در زمان گرفتگی و یا انسداد روده، مصرف خوراکی نئومایسین منع شده است. از مصرف این دارو در حیوانات تازه متولد شده و پیر به علت افزایش توکسیسیتی اجتناب گردد. مصرف خوراکی نئومایسین در درازمدت
می‌تواند پرزهای دستگاه گوارش را از بین ببرد، علاوه بر این مصرف خوراکی این دارو تا حدودی اثر مسهل دارد که چندان قابل توجه نیست.
آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر طی 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.‌
● بسته بندی: ظروف 1 لیتری‌