(Linco-Spectin 100 (WSP

رویان دارو

Linco-Spectin 100 (WSP)

● ترکیب:
 حاوی 100 گرم مخلوط خالص دو آنتی‌بیوتیک به شرح زیر است:
لینکومایسین هیدروکلراید منوهیدارت معادل 33/3 گرم لینکومایسین پایه
اسپکتینومایسین سولفات تتراهیدرات معادل 66/7 گرم اسپکتینومایسین پایه.
● موارد مصرف:
طیور: برای پیشگیری و درمان CRD ناشی از مایکوپلاسماها وCRD کمپلکس ناشی از مایکوپلاسماها و اشرشیاکولای حساس به لینکومایسین و اسپکتینومایسین توصیه می‌شود.

● میزان و شیوه مصرف:
برای پیشگیری CRD (بیماری مزمن دستگاه تنفسی) و CRD کمپلکس:
150 میلی‌گرم آنتی‌بیوتیک پایه در روز برای هر کیلوگرم وزن بدن به ‌مدت 5-3 روز اول دوره پرورش و50 میلی‌گرم آنتی‌بیوتیک پایه در روز برای هر کیلوگرم وزن به ‌مدت 2-1 روز، در سن حدود 4 هفتگی و یا هم‌زمان با واکسیناسیون، به جوجه‌ها بخورانید.
وزن پودر لینکو - اسپکتین مورد نیاز روزانه به گرم، معادل وزن جوجه‌های مورد درمان به کیلوگرم، ضرب در عدد 0/225(برای 150 میلی‌گرم آنتی‌بیوتیک پایه) و یا عدد 0/075 (برای 50 میلی‌گرم آنتی‌بیوتیک پایه) می‌باشد.
مقدار داروی محاسبه شده را در میزانی از آب کافی برای 24-12 ساعت حل کرده و به‌عنوان تنها منبع آب آشامیدنی به جوجه‌ها بخورانید. در صورت نیاز متعاقبآ از آب معمولی استفاده شود.
یک قوطی لینکو-اسپکتین برای درمان روزانه 14000- 10000 قطعه جوجه مرغ در هفته اول پرورش و یا درمان روزانه حدود 4000-2500 قطعه نیمچه در سن 4 هفتگی و با توجه به وزن آنها کافی خواهد بود.
● برای درمان CRD(بیمای مزمن دستگاه تنفسی) و CRD کمپلکس (تورم پیچیده کیسه‌های هوایی):
با مشاهده اولین علایم بیماری CRD داروی تهیه شده در مقیاس 0/5گرم آنتی‌بیوتیک پایه در یک لیتر آب را به‌مدت سه روز متوالی و به‌عنوان تنهامنبع آب آشامیدنی به جوجه‌ها بخورانید.
● احتیاط: در صورتی که 5-3 روز پس از درمان، پیشرفتی درقطع علایم مشاهد نشد، بررسی و تشخیص بیماری را مجددآ ارزیابی نمایید. محلول آماده شده را به‌جز طیور، در اختیار سایر حیوانات قرار ندهید.
● زمان پرهیز از مصرف: دارو مورد مصرف انسانی ندارد. درمان را دو روز پیش از کشتار قطع کنید.
● عمر قفسه‌ای: 60 ماه
● شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.
● بسته‌بندی: لینکو-اسپکتین 100، پودر محلول در آب، در بسته‌های 150 گرمی
شرکت دارای مجوز فروش: Zoetis آمریکا