(Terramycin LA (TMLA

رویان دارو
(Terramycin LA (TMLA

● ترکیب:
 هر میلی‌لیتر ترامایسین حاوی 200 میلی‌گرم اکسی تتراسایکلین (دی هیدرات) می‌باشد.
● ویژگی‌ها: ترامایسین لانگ اکت دارای فعالیت ضدباکتریایی وسیع علیه باکتری‌های گرم مثبت، گرم منفی، اکتینومایسین، پروتوزوآ، اسپیروکت، مایکوپلاسماها و کلامیدیا می‌باشد.
● موارد مصرف: ترامایسین لانگ اکت، انتخاب اول جهت درمان تعدادی از عفونت‌های سیستمیک یا موضعی در گاو، گوسفند و بز می‌باشد.
گاو و گوساله: کنترل و درمان عفونت پاستورولوزی،اکتینو باسیلوز، پنومونی، اسهال گوساله، گندیدگی سم، آبسه، عفونتهای ناشی از زخم، درمان حمایتی در ورم پستان و کنترل عفونتهای پس از زایمان آناپلاسموزیس و آب اوردگی قلب
گوسفند: کنترل سقط و پنومونی، درمان گندیدگی سم، ورم پستان، متریت، عفونتهای ناشی از زخم، آبسه. کنترل عفونتهای پس از زایمان
بز: پیشگیری و درمان پنومونی، ورم پستان، گندیدگی سم، مایکوپلاسما و عفونت‌های ناشی از زخم.
● میزان و روش مصرف: دارو به طریق داخل عضلانی عمیق استفاده شود.
گاو، گوسفند و بز: یک تزریق با دُز 1 میلی‌لیتر به ازای10کیلوگرم وزن بدن
در بره‌های جوان به منظور کنترل تب کنه ای و تب پیمه ای کنه ای 2 میلی‌لیتر از دارو باید تجویز شود.
● تزریق داخل رگی: در گاو2 تا 5 میلی‌گرم/ کیلوگرم و درگوسفند2 تا 7 میلی‌گرم/کیلوگرم توصیه میشود. در تزریق داخل رگی اثرات دارو به صورت بلند مدت نخواهد بود.
● موارد احتیاط و اخطارها: محلول تزریقی ترامایسین لانگ اکت معمولاً بخوبی توسط حیوان تحمل می‌شود. گاهی اوقات واکنش‌های گذرایی متعاقب تزریق دارو مشاهده می‌شود. به منظور اجتناب از این امر توصیه می‌شود در هر محل بیش از 20 میلی‌لیتر از دارو در گاو و بیش از 5 میلی‌لیتر دارو در گوسفند و بز تزریق نشود.
● زمان پرهیز از مصرف:
گوشت: 21 روز
شیر: در تزریق عضلانی: 7 روز، تزریق داخل رگی: 60 ساعت
● عمر قفسه‌ای: 24 ماه
● شرایط نگهداری: در جای خنک (زیر 30 درجه سانتی‌گراد) نگهداری شود. مانع از یخ زدن دارو شوید.
● بسته بندی: ویال‌های 50،100و 250 میلی‌لیتری
شرکت دارای مجوز فروش: Zoetis آمریکا