وتاسول 24% (سولفادیازین + تری متوپریم )

ابوریحان
شکل دارویی : محلول استریل تزریقی
گروه دارویی : آنتی بیوتیک
ترکیب دارو : هر میلی¬لیتر وتاسول 24% حاوی 200 میلی¬گرم سولفادیازین و 40 میلی¬گرم تری متوپریم می¬باشد.
مکانیسم اثر دارو : این دارو ترکیبی از یک نوع سولفونامید (سولفادیازین) و دی آمینوپیریمیدین (تری متوپریم) می-باشد که از طریق مهار آنزیم PABA در روند ساخت اسید فولیک در مراحل مختلف آنزیمی ممانعت ایجاد کرده و در نتیجه فعالیت حیاتی باکتری متوقف می¬گردد. این دو ماده با اثر سینرژیسم بر یکدیگر، از تشکیل اسید دی¬هیدروفولیک که برای ساخت اسید نوکلئیک لازم بوده ممانعت به عمل می¬آورند.  
موارد مصرف دارو : وتاسول 24% جهت درمان شرایط حاد، تحت حاد و مزمن در درمان عفونت¬های ناشی از ارگانیسم-های حساس به تری¬متوپریم و سولفادیازین در اسب، گاو، گوسفند، بز، سگ و گربه توصیه می¬گردد. طیف درمانی دارو شامل بعضی از گونه¬های استافیلوکوک، استرپتوکوک، اشرشیاکلی، اکتینوباسیلوس، اکتینومایسس، کلبسیلا، لیستریا منوسیتوژنز، سالمونلا، پروتئوس میرابیلیس، پاستورلا، آنتروباکتر آئروژنز، هموفیلوس آنفولانزا، ویبریو، بردتلا، بروسلا و کورینه باکتریوم ها می¬شود.
این دارو می¬تواند در درمان عفونت¬های ادراری-تناسلی، گوارشی، تنفسی و عفونت¬های دیگر از جمله عفونت سم، تورم مفصل، ورم پستان، عفونت¬های چشم، گوش و دهان موثر واقع شود.
گاو: 1 میلی¬لیتر از محلول به ازای هر 16 کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق داخل عضلانی یا تزیق آهسته داخل وریدی.
اسب: 1 میلی¬لیتر از محلول به ازای هر 16 کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق آهسته داخل وریدی.
سگ و گربه: 1 میلی¬لیتر از محلول به ازای هر 8 کیلوگرم وزن بدن تنها از طریق زیر جلدی.
جایگاه توصیه شده برای تزریق در سگ، پوست شل بالای گردن می¬باشد.
موارد منع مصرف دارو : این دارو در حیوانات با نارسایی¬های کبدی یا کلیوی و همچنین در موارد حساسیت به سولفانامید ها ممنوعیت مصرف دارد.
مصرف طولانی دارو ممکن است منجر به کاهش اسید فولیک، دیسکرازی خونی و کریستالوری گردد. آماس موضعی موقت در محل تزریق دارو و نیز بروز شوک به دنبال تزریق سریع وریدی می¬تواند رخ دهد.
دوره پرهیز از مصرف دارو :  
 گوشت : 10 روز  پس از آخرین تزریق
شیر : 3 روز  پس از آخرین تزریق
شرایط نگهداری دارو : در دمای (25-15) درجه سانتی¬گراد و دور از نور نگهداری شود.
بسته بندی دارو : در ویال¬های 50 میلی¬لیتری در جعبه¬های یک عددی عرضه می¬گردد.


فارماکوکینتیک:
این داروپس از تزریق در بدن بخوبی منتشرشده و در زمان التهاب مننژ، در مایع مغزی نخاعی به غلظتی معادل 50% غلظت سرمی می‌رسد. هر دو ماده موثره این دارو ازسد جفت عبور کرده و دربافت پستان و شیر منتشرمی‌شوند. تریپریم بصورت تغییر نیافته از طریق فیلتراسیون کلیوی و ترشح توبولی دفع شده و در کبد نیز متابولیزه می‌گردد. نیمه عمر حذف سرمی تریمتوپریم در گونه‌های مختلف مابین 1/5 الی 3 ساعت می‌باشد و نیمه عمر حذف سرمی سولفانامید‌ در حدود 2/5 ساعت در گاو و اسب و نزدیک به 10 ساعت در سگ می‌باشد.