وتوفن ( کتوپروفن )

ابوریحان
شکل دارویی : محلول استریل تزریقی
گروه دارویی : ضد التهاب غیر استروئیدی
ترکیب دارو : هر میلی لیتر حاوی 100 میلی گرم کتوپروفن می باشد .
مکانیسم اثر دارو : کتوپروفن یک ضد التهاب غیر استروییدی از گروه اسید پیرو پیونیک است و از طریق مهار سیکلواکسیژناژ که مهم ترین آنزیم در تعدیل آراسیدونیک اسید به پروستاگلندین ، پروستا سیکلین و ترومبوکسان می باشد اثرات ضد التهابی ، ضد تب ، ضد دردی خود را انجام می دهد .
فارماکوکینتیک دارو : کتوپروفن بعد از تجویز به روش عضلانی سریعا" جذب میشود در اسب ها 99% کتو پروفن به آلبومین پلاسما باند میشود این دارو به طوروسیعی در بافت های بدن توزیع میشود و ممکن است غلظت های کافی از آن در مایع سینو ویال برسد .
این دارو به روش کونژوگاسیون متابولیزه می شود و به صورت استروگلوکورنیک از طریق ادرار دفع می شود . کتو پروفن در اسب نیمه عمر یک ساعته دارد و در دامهایی با فعالیت کبدی و کلیوی تکرار دوز منجر به تجمع دارو در بدن نمی شود .
موارد مصرف دارو : کتو پروفن در اسب و گاو با خواص ضد التهابی ، ضد دردری ، ضد تب قوی کاربرد دارد . این دارو در اسب در التهابات غیر عفونی سیستم عضلانی استخوانی از قبیل التهاب سینوویال های وتری ، التهاب مفاصل ، التهاب تاندون ها استتئوکندریت ، التهاب ضریع استخوان ، تورم تاج سم ، التهاب نسوج نرم، التهاب و دردهای بعد از جراحی و درمان دردهای احشایی در دل درد مؤثر می باشد.
این دارو در گاو در درمان التهاب غیرعفونی سیستم عضلانی – استخوانی ، درمان حمایتی در ورم پستان حاد ، ادم ، خیز پستانی درمان التهابات دستگاه تنفس و دل درد گاو ( کولیک) مؤثر می باشد.
مقدار و روش مصرف دارو : این دارو به صورت عضلانی یا آهسته وریدی تجویزمی شود و در گاو 3 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن به مدت 3-1 روز و در اسب 2/2 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن به مدت حد اکثر 5-3 روز تجویز می گردد .
یاد آوری : مطالعات مختلف نشان میدهد که کتوپروفن در مقایسه با دو داروی فنیل بوتازون و فلونکسین مگوماین از مرز ایمنی وسیع تری برخوردار است حتی در اسب تا 5 برابر دوز توصیه شده (2/2) میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مدت حد اکثر 5-3 روز  هیچ شواهدی از اثرات سمی دارو مشاهده نمی گردد .
موارد عدم مصرف دارو : این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد و در دامهای با نارسایی کلیوی و کبدی شدید ، دام های با تاریخچه زخم  و التهاب گوارشی دام های حساس به دارو های ضد التهاب غیر استروییدی و تزریق داخل مفصلی استفاده نشود .
دوره پرهیز از مصرف دارو : در گوشت 28 روز پس از آخرین مصرف می با شد .
شرایط نگهداری دارو : دارو در دمای اطاق ( 30- 15) درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود و از انجماد دارو جلوگیری شود .
بسته بندی دارو : این دارو در ویال های 50 میلی لیتری در جعبه های یک عددی عرضه می گردد .