Oxyvet 500 اکسی وت 500 (اکسی‌ تتراسایکلین‌ 500 میلی‌گرمی‌)

زاگرس فارمد پارس ( داملران رازک)
 شکل دارویی: بلوس
ترکیب‌:
هر بلوس  حاوی500 میلی‌گرم‌ اکسی‌ تتراسایکلین‌ هیدروکلراید می‌باشند.

موارد مصرف‌:
پیشگیری‌ و درمان‌ عفونت‌های ‌رحمی‌ گاو، گوسفند، اسب‌ و بز.

مقدار و روش مصرف:‌
روزانه‌ 1 تا 2 بلوس ‌به ‌صورت‌ داخل‌ رحمی‌ تجویز گردد.

نکات قابل توجه:
با توجه‌ به‌ این‌که‌ این‌ دارو از سد جفت‌ عبور می‌نماید  ضروری است تجویز آن‌ در حیوانات‌ آبستن‌ بااحتیاط‌ و طبق نظر دامپزشک‌ صورت گیرد.

زمان‌ پرهیز از مصرف:‌
گوشت‌: 14 روز
شیر: 5 روز

شرایط‌ نگهداری:‌
دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه)
دور از دسترس اطفال

بسته‌بندی‌:
جعبه‌ 50 عددی‌