وتگلن Veteglan

تعداد عکس: 2
پروستاگلندین تزریقی
شکل دارویی:محلول استریل تزریقی
گروه دارویی:پروستاگلندین
ترکیب :هرمیلی لیتر حاوی 75 میکروگرم ( 0.075 میلی گرم) د- کلوپروستنول می‌باشد.
فارماکولوژی و مکانیسم اثر دارو : کلوپروستنول آنالوگ سنتتیک پروستاگلندین F2a  بوده و دارای کلیه اثرات آن می‌باشد.
این دارو باعث انقباض میومتر وشل شدن گردن رحم و کاهش حجم رحم گردیده ودر صورت تماس جسم زرد روزهای 5-4 باعث تحلیل آن از نظر عملی و مورفولوژیک می‌شود.
موارد مصرف دارو :این دارو در موارد زیر مورد مصرف قرار می‌گیرد.
-اختلالات فیزیولوژیک تخمدان نظیر تاخیر درتخمک‌گذاری وعدم تخمک‌گذاری
– تومورهای تخمدانی مزمن وکیست تخمدانی فولیکولار
– کنترل بهتر سیکل فحلی در موارد تلقیح مصنوعی
– افزایش قدرت انقباض میومتر
– آندو متریوز
– عفونت های رحمی
– اتمام بارداری و ایجاد سقط در بارداری‌های پاتوژنیک
– ناراحتی‌ها و بیماری‌های رحمی بعد از زایمان
– این دارو در گاو، اسب و خوک قابل مصرف می باشد.
مقدار و روش مصرف دارو :این دارو به صورت تزریق عضلانی مصرف می‌شود.
دوز درمانی در:
1- گاو 2 میلی لیتر
2- اسب 1 میلی لیتر
3- خوک 1 میلی لیتر
موارد عدم مصرف: در درمان پیومتر در صورت بسته بودن گردن رحم با احتیاط مصرف گردد زیرا احتمال پریتونیت در اثر پارگی رحم وجود دارد.
PGF2aاز راه پوستی قابل جذب می‌باشد. لذا در استفاده از آن توسط زنان باردار و یا متبلایان به آسم به دلیل ایجاد اسپاسم در برونش ها دقت شود.
در صورت تماس موضع با آب و صابون شستشو داده شده و از دارو های بازکننده برونش استفاده گردد.
در اسب امکان تعریق، افزایش ضربان قلب و درد شکم وجود دارد. انتظار می‌رود این دسته داروها در حیوانات دارای جسم زرد فعال موثر باشند.
زمان پرهیز از مصرف دارو: زمان دفع دارو از طریق شیر 3 ساعت و در گوشت و سایر بافت ها 24ساعت بعد از زمان تزریق می باشد.
شرایط نگهداری دارو:دارو دور از نور و در دمای ( 25-6) درجه سانتیگراد نگهداری شود.