آبزیان گسنر نصر

آشنایی با شرکت آبزیان گستر نصر
به منظور اجرای موفق برنامه 10 ساله گروه شرکت های جهاد نصر ، مجری طرح آبزی پروری  با هدف تولید پرورشی 80000 تن انواع آبزیان ( ماهی در قفس ، میگو و ماهی خاویاری و خاویار ) ، با سرمایه‌گذاری شرکتهای مزبور ، شرکت آبزیان گستر نصر      A.G.N.  )(تأسیس گردید . وظیفه این شرکت تامین نیاز شرکت های سهامدار خود در تمام مراحل و حلقه های زنجیره تولید و زنجیره ارزش به شرح زیر می باشد :

1-     تأمین لارو میگو و بچه ماهی در راستای نیاز های برنامه تولید

2-     بازاریابی و بازار رسانی محصولات و فرآورده های تولیدی

3- تأمین تجهیزات پرورش ماهی در قفس در دریا  یا در ساحل

4- تأمین غذای با کیفیت و استاندارد بالا و قیمت های مناسب

5- ایجاد ظرفیت های لازم و مناسب برای عمل آوری ، بسته بندی و فرآوری محصولات

6- تأمین سیستم های حمل و نقل و نگهداری مناسب و استاندارد محصولات

7- تأمین نیازهای تحقیق و توسعه برای بخشها و حلقه های مختلف در فرآیندهای  تولید تا بازار رسانی محصولات و فرآورده ها

8- -  ارائه خدمات پشتیبانی برای تجهیزات دریایی و ساحلی شامل انواع شناور های لازم ، اسکله و موج شکن و دیگر حلقه های وابسته
طلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان توانیر، خیابان نیلو
تهران
ایران
ایمیل: info@agn-co.com
تلفن: 02188752525
http://agn-co.com