پن استرپ 20/20 -PEN-STREP-20

ماکیان دارو
ماکیاندارو
استرپ 20/20 پن
دسته دارویی:
باکتریسید وسیع الطیف 
شکل دارویی:
سوسپانسیون استریل تزریقی 
ترکیب:
ماده موثر در هر میلی لیتر سوسپانسیون :
پروکائین بنزیل پنی سیلین 200 میلی گرم 
دی هیدرواسترپتومایسین سولفات 200 میلی گرم 
حیوانات هدف:
اسب، گاو، گوسفند، بز، سگ وگربه 
روش مصرف :
به صورت داخل عضلانی تجویز گردد. قبل از مصرف ، شیشه به خوبی تکان داده شود. 
مقدار مصرف:
1میلی لیتر از سوسپانسیون به ازای 25 کیلوگرم وزن بدن دام ، یک بار در روز، به مدت 3الی5 روز 
عوارض جانبی :
در ضمن کاربرد این دارو ممکن است موجب بروز حساسیت در بعضی حیوانات گردد. 
زمان پرهیزاز مصرف:
گوشت :18 روز 
شیر :5 /2 روز 
شرایط نگهداری:
در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری شود. (دمای مطلوب)
بسته بندی:
ویال 100میلی لیتر 
ساخت کارخانه یورو وت هلند
موارد مصرف:
این دارو در عفونت های (مجاری تنفسی،تناسلی،عفونت های روده ای- معده ای(پلی)آرتریت، عفونت های ثانویه باکتریایی در طی و بعد از عفونت های ویروسی ، عفونت های عمومی، ورم پستان و درماتیت) ناشی از عوامل بیماری زا که به یک یا هر دو ترکیب دارو حساس هستند، مصرف می شود. 
مقدار مصرف:
1میلی لیتر از سوسپانسیون به ازای 25 کیلوگرم وزن بدن دام ، یک بار در روز، به مدت 3الی5 روز 
موارد منع مصرف:
این دارو در پستاندارن کوچک نظیر موش و خوکچه هندی و همچنین در حیواناتی که دچار نارسایی کلیوی هستند و یا به ترکیبات دارو حساسیت نشان داده اند ، مصرف نشود.