دیاتریم -DIATRIM

ماکیان دارو
دسته دارویی:
باکتریسید وسیع الطیف 
شکل دارویی:
محلول استریل تزریقی 
ترکیب:هر میلی لیتر محلول شامل:
تری متو پریم 40 میلی گرم 
سولفامتوکسازول 200 میلی گرم 
حیوانات هدف:
گاو، گوسفند، بز، سگ و گربه 
روش مصرف :
این دارو به صورت عضلانی ویا تزریق( آهسته) داخل وریدی تجویزمی گردد. 
مقدار مصرف:
دزمعمول این دارو 1 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن دام یک بار در روز و به مدت5-3 روز می باشد. 
اثرات جانبی:
احتمال بروز آماس در محل تزریق وجود دارد. در تزریق سریع داخل رگی ممکن است ، شوک دیده شود. 
زمان پرهیزاز مصرف:
گوشت7 روز
شیر 3روز 
شرایط نگهداری:
در دمای بین 25-15 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
بسته بندی:
ویال 100 میلی لیتر 
ساخت کارخانه یورو وت هلند
موارد مصرف:
در درمان عفونت های گوارشی( کلی با سیلو زیس، سالمو نلوزیس) عفونتهای دستگاه تنفسی، ورم پستان، عفونت سم، تورم مفصل، عفونتهای ثانویه باکتریایی متعاقب عفونت های ویروسی ، عفونتهای مجاری ادراری- تناسلی وسپتی سمی کاربرد دارد. 
موارد منع مصرف:
این دارو در موارد نارسائی کبدی یا کلیوی، اسید اوری وهمچنین در موارد حساسیت شدید یه سولفونامیدها ، منع مصرف دارد