داکسی زند 10

فارمازند
داکسی زند 10
داکسی سایکلین 10%
محلول خوراکی 

ترکیب : 
هر میلی لیتر محلول خوراکی داکسی زند 10 حاوی 100 میلی گرم داکسی سایکلین  به صورت ملح هیکلات است . 
موارد مصرف : 
داکسی زند 10 جهت درمان  CRD ناشی از مایکوپلاسما ، کلی باسیلوز، پاستورلوز، سالمونلوز، ورم روده نکروتیک، عفونت کیسه های هوایی و عفونت های استافیلوکوکی به کار می رود. 
مقدار و نحوه مصرف : 
جوجه گوشتی: 5/0 تا 1  لیتر داکسی زند 10 در هر 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز 
-يا طبق نظر دكتر دامپزشك
شرایط نگهداری : 
در دمای بین 25 – 15 درجه سانتی گراد و دور از تابش نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود. 
زمان پرهیز از مصرف : 
در طیور گوشتی 5 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود . 

موارد منع مصرف : 
از مصرف همزمان داكسي زند 10 با  آمينوگليكوزيدها و داروهای محتوی کلسیم ، منیزیوم و آهن پرهیز شود.
هشدار: 
در طیور تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد، مصرف نشود.
موارد احتیاط :
دور از دسترس کودکان نگهداری شود .
بسته بندی : بطری های پلی اتیلنی 1 لیتری 


Doxyzand 10
Doxycycline 10% 
Oral solution

Composition: 
Each milliliter of Doxyzand 10 contains 100 mg Doxycycline (as hyclate).

Indications:
Treatment of CRD, Colibacillosis, Pasteurellosis, Salmonellosis, Necrotic enteritis, Air sacculitis and Staphylococcal infections.

Dosage and administration: 
Broiler: 0.5-1 liter Doxyzand 10 in 1000 liters of drinking water for 3-5 days.
-As directed by veterinarian

Storage condition:
Store between 15 -25°C, keep away from direct light and protect from freezing. Keep container tightly closed after each use.

Withdrawal time: 
Broiler: 5 days

Contra-indications: 
Do not use Doxyzand 10 while using aminoglycosides and products containing calcium, magnesium and iron.
Warning: 
Not to be used in poultry producing eggs for human consumption.

Precautions:  
Keep out of reach of children.

Presentation: 1 liter polyethylene bottle.